Bundel - 4 bøker

Bundel 4 bøker
- Oslofjorden
- Vestlandet
- Svenskekysten
- Sørlandet

Pris: 299.00 NOK

Abonnementet gir deg fri tilgang til å laste ned oppdateringer og nye versjoner av de 4 ePUB-bøkene "Oslofjorden, Vestlandet, Svenskekysten og Sørlandet" et år frem i tid.

 

 

Ta turen langs kysten med feriehavner på brettet

Feriehavner er EPUB-bøker for båtfolk. Med disse bøkene på lesebrettet kan du planlegge båtturen i norske, svenske og danske farvann.

For mange er ferieturen med egen båt langs kysten sommerens store opplevelse. Det er en god idè å ha flere havner å velge mellom i områder man vil besøke. De havnene du kan ta med deg på brettet er fire EPUB-bøker.
De befinner seg i :
- Oslofjorden
- Sørlandet og Jæren
- Vestlandet, Trøndelag og Nord Norge
- Svenskekysten samt Jyllands østkyst